PANEL NT. OBYWATELSKICH PROJEKTÓW EKOLOGICZNYCH - z ogrodem na PACA
26.06.2015
26 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbył się panel dyskusyjny poświęcony obywatelskim projektom ekologicznym.

Punktem wyjścia była prezentacja założeń i wyników konkursu NFOŚiGW na inicjatywy obywatelskie dla środowiska.
To pierwszy tego typu program/ konkurs, który poprzez organizacje pozarządowe będzie wspierał inicjatywy oddolne, czyli mieszkańców.
Zaproszeni goście, a wśród nich, Kasia główny koordynator OGRODU NA PACA, dyskutowali o tym jak Polacy angażują się w zmienianie rzeczywistości wokół siebie, jak rozwinąć i zmotywować lokalną aktywność i otrzymać na takie ekologiczne projekty pieniądze.
s: http://www.mos.gov.pl/