INWENTARYZACJA
KONCEPCJA
PROJEKT
REALIZACJA
1. Inwentaryzacja i pierwsze spotkanie
Pomiary przestrzeni, działki, wnętrz i innych obiektów, gdzie ma powstać zielona aranżacja, ogród, dach czy zielona ściana. Pierwszy i podstawowy etap w projektowaniu, zebranie informacji od inwestorów, wizja lokalna i stworzenie mapy. Omówienie pierwszych pomysłów, porady.
2. Koncepcja i pierwsze pomysły
Pomiary przestrzeni, działki, wnętrz i innych obiektów, gdzie ma powstać zielona aranżacja, ogród, dach czy zielona ściana. Pierwszy i podstawowy etap w projektowaniu, zebranie informacji od inwestorów, wizja lokalna i stworzenie mapy. Omówienie pierwszych pomysłów, porady.
3. Projekt budowlany/ techniczny / wykonawczy – rozrysowujemy, planujemy
Jest to etap stworzenia dokumentacji technicznej, dla wymyślonego w koncepcji rozwiązania. Zależnie od zakresu i projektowanego elementu na tym etapie dobiera się konkretne rozwiązania, technologię, materiały, sposób wykonania i inne detale projektowe. Dokumentacja i rysunki zgodne są z prawem budowalnym, zawsze przedstawione w skali, w formie rzutów, przekrojów, rozrysowanych detali. Całość opatrzona jest opisem, przedmiarem materiałów i prac.
4. Wykonanie - realizacja
Etap przekształcenia projektu w realizację, poprzedzony jest zawsze wyceną, ustaleniami z inwestorem, określeniem budżetu. Termin realizacji, etapy - zawsze w pełni dostosowane do klienta. Nadzór autorski zapewni określony przez projektanta efekt końcowy i zadowolenie inwestora.