Projektowanie zielonych dachów
Projektowanie dachów zielonych w systemie ekstensywnym lub intensywnym - bardziej rozbudowanym, to stworzenie takiego zagospodarowania dla dachów płaskich i skośnych, aby można było wprowadzić na nie zieleń. Stając się przestrzeniami zielonymi, bardziej lub mniej porośniętymi roślinami są nie tylko inwestycją gospodarczą i ekologiczną, ale stają się także obiektami użytkowymi dla sektora publicznego i prywatnego.
Dachy zielone regulują znacznie spływ wód deszczowych, umożliwia to inwestycje budowlane, gdzie infrastruktura kanalizacyjna jest niewystarczająca dla standardowej zabudowy. Ponadto ekstremalne różnice temperatur oraz niszczące promieniowanie ultrafioletowe działające na powierzchnię dachów zostają ograniczone - żywotność dachów i pokryć wzrasta dwukrotnie. Dachy zielone są dodatkową ochroną termiczną dla budynku, co redukuje koszty ogrzewania, klimatyzacji, minimalizują hałas miejski, emisję C0₂, pozwalają na lepsze wykorzystanie kosztownych terenów miejskich.
Czytaj więcej →
Projektowanie ogrodów | naturalistycznych | krajobrazowych | przydomowych
Ogrody wypoczynkowe, naturalistyczne i często przydomowe, leżą poza terenami zurbanizowanymi lub też na ich obrzeżach. Bardzo ważne jest zatem, aby istniało ścisłe połączenie pomiędzy działką a otaczającym krajobrazem. Dodatkowo ziemia, jest dobrem niepomnażalnym i w miarę upływu czasu, dysponować będziemy coraz mniejszą powierzchnią dostępną do zakładania takich ogrodów. Dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze zaplanować taką przestrzeń, możliwie swobodne kształtować ogród przydomowy, co korzystne będzie dla nie tylko dla krajobrazu, ale samej działki. Dobre rozplanowanie elementów w ogrodzie, posadowienie budynku, poprowadzenie nawierzchni, wykorzystanie roślinności istniejącej to tylko niektóre zadania dla projektanta. Podczas planowania zagospodarowania, nawet najmniejszego ogrodu, trzeba zastanowić się nad wodą opadową, ukształtowaniem terenu i poziomami, drenażem, systemem podlewania, infrastrukturą techniczną, oświetleniem tak, aby wszystko było funkcjonalne i praktyczne, a zarazem bardzo estetyczne i przyjazne dla użytkowników.
Czytaj więcej →
Projektowanie ogrodów wertykalnych/ zielonych ścian
Zielone ściany inaczej żyjące ściany– wewnętrzne i zewnętrzne jest to system zielonych elewacji , gdzie rośliny są sadzone pionowo na ścianach, w odpowiednich systemach ogrodniczych opierający się na stworzeniu konstrukcji wraz z odpowiednim podłożem. Bardzo ważne jest dostosowanie odpowiedniego nawożenia, dla roślin krajowych typu byliny, małe krzewy i pnącza lub roślin strefy tropikalnej dla założeń we wnętrzach. Ściany tego typu, są dodatkową powierzchnią biologicznie czynną w terenach zurbanizowanych, poprawiają mikroklimat w miastach
i we wnętrzach budynków, przy jednocześnie dobrym wykorzystaniu miejsca.
Czytaj więcej →
Oczyszczanie powietrza przez rośliny - fitoremediacja przeciw smogowi
Fitoremediacja to nic innego jak oczyszczanie biologiczne środowiska, a w tym także naszego powietrza w mieszkaniach. Poprzez dobór odpowednich gatunków roślin do wnętrz, można bezpośrednio walczyć z zanieczyszczeniami tj jak smog, wszelkiego rodzaju pyły, czy nawet niwelować działanie fal elektromagnetycznych.
Czytaj więcej →
Projektowanie ogrodów zimowych/ zieleń we wnętrzach
Zamiłowanie do zdobienia wnętrza pięknymi roślinami jest głęboko zakorzenione w umysłach ludzi, podobnie jak potrzeba posiadania ogrodu. Dzisiaj nie rozmieszcza się roślin jedynie na parapetach okiennych. Projektanci tworzą wnętrza, gdzie rośliny stanowią elementy dominujące i kształtujące takie przestrzenie. Rośliny uspokajają, poprawiają samopoczucie i mikroklimat w obiektach biurowych, użyteczności publicznej, szpitalach czy domach prywatnych. Ogrody zimowe, oranżerie, często zakładane przy ośrodkach rehabilitacji, hotelach, kawiarniach i coraz częściej u inwestorów prywatnych, dla polskiego klimatu są namiastką ogrodu w miesiącach jesienno-zimowych, świetnie wpływających na nasze samopoczucie w tym okresie.
Czytaj więcej →
Projektowanie przestrzeni publicznych / parków / zieleni przy osiedlach mieszkaniowych
Projektowanie przestrzeni publicznych / parków / zieleni przy osiedlach mieszkaniowych.
Czytaj więcej →
Projektowanie obiektów małej architektury/ elementów wodnych/ design dla ogrodu
Aby ogród nabrał charakteru, był oryginalny i niepowtarzalny potrzebne są w nim elementy małej architektury. Mogą być to altany, pergole, schody, tarasy, zbiorniki wodne.
Ważne, aby projekt takiego elementu nawiązywał w pełni do budynku i jego wnętrza.
Czytaj więcej →